Loading

ธ จึงเป็นแม่หลวงในดวงใจ ตลอดไป จากวานนี้ จนนิรันดร์

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ด้าน : การพัฒนาแหล่งน้ำ
  • ภูมิภาค : ภาคเหนือ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักราชเลขาธิการ
  • วันที่ : 12 สิงหาคม 2547
  • วันที่เผยแพร่ : 12 สิงหาคม 2547
  • แบ่งปัน :

7. ธ จึงเป็นแม่หลวงในดวงใจ ตลอดไป จากวานนี้ จนนิรันดร์

Her Majesty the Queen is the Royal Mother in the hearts of the Thai people forever and ever.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง