Loading

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการหลวง
  • ด้าน : การประมง
  • ภูมิภาค : ภาคเหนือ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักราชเลขาธิการ
  • ที่ตั้ง : สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  • วันที่ : 29 ธันวาคม 2531
  • แบ่งปัน :

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

“Her Royal Highness the Princess Mother visiting Chiang Rai Horticulture Research Centre, Department of Agriculture, Chiang Rai Province.”

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง