Loading

เก็บขุนเขาทะเลรอบถึงขอบฟ้า โอบอุ้มป่าเอื้อต้นน้ำลำธารไทย

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ด้าน : การทำขวัญข้าว
  • ภูมิภาค : ภาคเหนือ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักราชเลขาธิการ
  • วันที่ : 12 สิงหาคม 2547
  • แบ่งปัน :

5. เก็บขุนเขาทะเลรอบถึงขอบฟ้า โอบอุ้มป่าเอื้อต้นน้ำลำธารไทย

“Her Majesty the Queen preserves nature, mountains, the sea, the air; nurtures forests, sources of water. “

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง